22 01
06

2021 metų LASKAO - ERGOLAIN stipendijos architektūros studentams konkurso laimėtojas

Naujeina

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
Magistro baigiamasis darbas
Studentė: Marina Leonova
Praktinio darbo vadovas: Edmundas Jackus
Teorinio darbo vadovė: Vaida Almonaitytė Navickienė

 

Vietos dvasia (lot. genius loci) — sąvoka, žinoma dar nuo antikos laikų, yra glaudžiai susijusi su architektūra. Pastatas egzistuoja tam tikroje vietoje, kuri turi individualias charakteristikas, savo istoriją, tapatybę bei dvasią, kurią galima tik pajausti. Architektūra visada daro įtaką aplinkai: ji gali lėtai transformuoti vietą, išryškindama jos bruožus, bet gali ir nuasmeninti, „uždusindama“ genius loci. Todėl yra svarbu projektuoti aplinkai jautrią architektūrą, atsižvelgiant į konkrečios vietos bruožus, kraštovaizdį, istorinį ir urbanistinį kontekstą bei dvasią.

Tiriamajame darbe analizuojamos vietos dvasios apraiškos pramoninėje teritorijoje prie Danės upės istoriniame-urbanistiniame kontekste bei architektūriniu aspektu. Tyrimo metu paaiškėjo, kad analizuojamos teritorijos charakteris neigiamai veikia žmogaus ir aplinkos santykį. Esančios ribos — Mokyklos g. tiltas, geležinkelio pylimas ir Danės upė — atriboja tiriamąją zoną nuo likusios miesto dalies ir suteikia teritorijai uždarą charakterį. Zonos viduje vietos dvasiai įtaką daro industrinė tematika ir funkcionalistinė estetika: stambūs pastatai yra intravertiškos išraiškos, dominuoja horizontalės, neapibrėžti judėjimo maršrutai bei romantinės gamtos fenomenas — visa tai  sukuria prastą orientacijos sistemą ir atitolsta nuo žmogaus.

Istoriniame kontekste, pradedant nuo Mažųjų Lankų, ši zona buvo abstrakti vieta su kosminiu kraštovaizdžiu, o monotonija buvo pagrindinis minėtos teritorijos bruožas. Urbanizavus teritoriją, jos charakteris tapo atviresnis: upė virto keliu, o vertikalės ir horizontalės buvo subalansuotos. Tačiau šiandien vertingos savybės sunyko, buvusią kosminę monotoniją primena tik vienodas urbanistinis audinys, upė tapo riba, kurią papildė naujai suformuoti barjerai, o į dangų teritoriją „traukia“ tik atskirų pastatų detalės.Teritorijai būdingi bruožai                                                                                                                                                                                    Raidos etapai

 

Atsižvelgiant į analizių išvadas, kuriama pramoninės teritorijos prie Danės upės konversijos koncepcija, paremta šios vietos dvasios respektavimu, urbanistinės struktūros pertvarkymu, nagrinėjamos zonos sujungimu su gretimais kvartalais ir miesto rajonais bei traukos taškų sukūrimu, įvertinus potencialią miesto plėtrą.

Naujos jungtys sumažina teritorijos uždarumo laipsnį, paverčia esamas ribas elementais išskiriančiais analizuojamą vietą. Projektuojami kvartalai priderinami prie esamų pastatų, sukuriant vieningas ir nedisonuojančias gatvių išklotines, respektuojant esamą uždarą ir horizontalų zonos charakterį. Naujos miesto viešosios erdvės sukuria laisvai pereinamas zonas, išsaugo šiai teritorijai būdingus chaotiškus judėjimo kelius, įkūnija būdingą šiai zonai monotoniją, papildant ją staigmenomis, kurios primena apie buvusią tarpusavyje nesusijusią urbanistinę struktūrą.


Schemos                                                                                                                                                                                       Teritorijos planas

 

Pasirinktas detalizuojamas pastatas yra itin svarbus analizuojamai teritorijai genius loci aspektu. Buvę „Union“ fabriko sandėliai — seniausi pastatai šioje zonoje. Jie liudija apie buvusią istoriją prie svarbiausio šios teritorijos „centro“ — Danės upės bei išsidėstydami geriausiai apžvelgiamame taške, stipriai veikia vietos dvasią.

Pagrindinė konversijos idėja — atkurti buvusius sandėlius, orientuotis į naujai sukurtą viešąją aplinką šiaurėje, reaguoti į suprojektuotą pėsčiųjų tiltą, formuojant naują teritorijos centrą bei išsaugoti visus informacinius sluoksnis ir kaitą, įprasminant komplekso senų ir naujų dalių santykį.


Projektuojamo pastato vaizdas nuo tilto, išilginis pjūvis ir interjero detalizacijos                                                                Funkcinio išplanavimo ir konstrukcijų aksonometrijos

Įvykdžius šiuos pokyčius, teritorijos genius loci nedingtų, o „evoliucionuotų“ kartu su pasikeitusiu aplinkos ir laiko kontekstu: užkonservavus vietos dvasią, ji sunyktų kartu su sustingusia laike aplinka, kuri jau seniai prarado savo reikšmę miesto atžvilgiu. Išsaugant karkasą, vietos dvasia neprarastų savo abstrakcijos ir neapibrėžtumo bruožų, o sukonkretinus urbanistinį audinį bei suteikus naujų reikšmių, genius loci įgautų „stuburą“ ir teritorijoje būtų užtikrinta stabilitas loci, kuri stiprina žmogaus identifikavimosi su vieta jausmą.

 

 

Projektas yra LASKAO - Ergolian 2021 metų stipendijos konkurso nugalėtojas.

Stipendijos konkurso partneris kompanija ERGOLAIN projektai

Konkursas yra Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos rengiamo teminio renginių ciklo „Klaipėdos architektūra“ dalis.


Renginių ciklo partneriai, draugai bei rėmėjai: