17 11
28

Dėl naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje

Naujeina

Daugiau nei prieš pusmetį teko dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės organizuoto naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje projektavimo paslaugų pirkimo konkurso darbų vertinimo komisijoje, į kurią buvau deleguotas mano gyvenamosios vietos bendruomenės. Vėliau, žiniasklaidos priemonėse buvau įvardintas ne tik kaip Žolynų bendruomenės atstovas vertinimo komisijoje, bet kažkodėl paminėtas kaip Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos vadovas.

Tokio mano pareigų įvardinimo motyvas šioje situacijoje man nesuprantamas, bet nuspėjamas. Todėl dabar, aprimus aistroms, jaučiu pareigą su architektais pasidalinti vietos bendruomenės, kuriai ir pats priklausau, atstovų nuomone dėl minėto naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje projekto įgyvendinimo eigos. Tame tarpe ir su visais kolegomis, kurie dalyvavo, vertino ir šiuo metu tęsia projektavimo bei planavimo darbus.

Šios mano iniciatyvos tikslas argumentų kalba kelti klausimus, kurie turėtų rūpėti tiek miesto savivaldai (administracinei ir vietos gyventojų) ir profesinei savivaldai bei ieškoti atsakymų į juos. Taip tikintis geriausio įmanomo varianto siekiant aplinkos ir tuo pačiu žmonių gyvenimo kokybės. Tikintis, kad architektai, vykdydami savo profesinę veiklą (projektavimo, ekspertinio vertinimo, viešo administravimo ar kt.) nebijos imtis profesinės atsakomybės siūlyti ir vertinti aplinkos formavimo procesus ir jų rezultatą. To, ko iš mūsų tikisi ir profesinę savivaldą mums suteikusi visuomenė.

PS. Taip pat dalinuosi ir savo parengtu, tekste minimu, mokyklos technoekonominių rodiklių įvertinimu, kurį dar iki sprendimo apie konkurso rengimą pateikėme miesto valdžiai.

Vaidotas Dapkevičius

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Atvira Klaipėda
2017-11-28

Baltais siūlais siūtas progimnazijos projektas Kretingos gatvėje

Pastaraisiais metais vis dažniau viešajam informaciniame lauke tenka pasidžiaugti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų teiginiais apie miesto valdžios ir bendruomenių bendradarbiavimo svarbą miesto plėtroje:

„…Mums buvo labai svarbu, kad planavime, pasitarimuose dalyvautų miestelėnai, žmonės, kuriuos tiesiogiai lies pokyčiai ir plėtra. Kai žmonės dalyvauja planavime ir išreiškia savo poziciją, darbas būna daug sklandesnis ir efektyvesnis, nei tada, kai viskas nutariama už uždarų durų“;

„…Mes manome, kad žinias svarbu skleisti plačiai, tik tuomet žmonės girdi, ateina ir diskutuoja. Stengiamės viską daryti kuo atviriau, nes tada atsiranda skaidrumas ir bendruomenės pasitikėjimas…“

„…bendravimas su vietos bendruomene, nuolatinės konsultacijos su žmonėmis padeda jų (čia turima omenyje miesto savivaldybės administracijos) darbui, pagerina projektų vykdymą. Ateityje jie (miesto savivaldybės administracija) taip pat sieks maksimaliai viešinti savo veiklą, kvies miestelėnus dalytis idėjomis, dalyvauti svarstant miestui svarbius klausimus…“

Labai malonu skaityti šiuos sakinius ir norėtųsi tikėti, kad taip mieste ir yra, o jei dar nėra – tai tikimės, kad bus ateityje. Deja, šiandien, „bendradarbiavimo faktai“ su Žolynų gatvės bendruomene rodo visiškai kitą situaciją.

2016 metų vasarą Žolynų gatvės bendruomenę pasiekė informacija, kad šalia bendruomenės kvartalo, tarp Senvagės ir Kretingos gatvių, ant medžiais apaugusio šlaito, planuojama statyti 750 vietų mokyklą (progimnaziją). Kreipėmės į miesto tarybos narį Simoną Gentvilą dėl šios informacijos patvirtinimo. Sužinojome, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. AD1-1519 sudarė darbo grupę, kuri ir analizuoja galimas progimnazijos statybos vietas, ir kad viena iš galimų progimnazijos statybos vietų yra teritorija šalia Žolynų gatvės

kvartalo. Kreipėmės į Tarybos narį su prašymu dėl mūsų bendruomenės nario įtraukimo į šią darbo grupę, tačiau iš darbo grupės buvo gautas neigiamas atsakymas, o sprendimas dėl naujos mokyklos vietos buvo priimtas „už uždarų durų“.

Bendruomenės iniciatyva buvo išanalizuota esama situacija. Atlikti net mažesnio dydžio – 720 ir 560 vietų skaičiaus progimnazijos pastatų su aplinka programos skaičiavimai parodė, kad net 560 vietų mokykla, atitinkanti tokiam statiniui keliamus reikalavimus, bei galiojančio teritorijos detalaus plano sprendinius, šioje teritorijoje, kad ir kaip norėtų tam tikri miesto valdžios atstovai, deja, bet netelpa. Komplikuotos gali būti mokyklos antžeminės korpusų jungties per D kategorijos gatvę, bei transporto organizavimo (įvertinant ir numatomą daugiabučių namų kvartalo statybą Danės upės slėnyje), kokybiškos patalpų insoliacijos (įvertinus sklypų parametrus), bei mokyklos lauko žaidimo aikštelių, automobilių parkavimo aikštelių talpinimo sklype galimybės.

Tai patvirtino vėliau sekusio mokyklos projektavimo paslaugų pirkimo rezultatai ir atsiradęs poreikis koreguoti šio s teritorijos detalųjį planą.

2016 m. liepos 28 d. miesto Tarybos posėdžio metu bendruomenė oficialiai kreipėsi į miesto Tarybą su prašymu, svarstyti mažesnės programos ugdymo arba ikimokyklinio ir privalomojo priešmokyklinio ugdymo įstaigos statybą, siekiant užtikrinti kokybiškas vaikų mokymosi ir pedagogų darbo sąlygas. Be to, prašėme, kad būtų organizuotas viešas projekto konkursas, nes mokykla yra viešas objektas. Toks, projekto konkurso, formatas būtų leidęs visiems miestiečiams susipažinti su svarbiu viešu objektu, pamatyti visus, o ne vieną, konkurso dalyvių siūlomus mokyklos projektus, užtikrintų galimybę dar iki darbų vertinimo išreikšti savo nuomonę tiek mokyklos kolektyvui, tiek aplinkinių rajonų gyventojams.

Tačiau miesto Taryba priėmė kitą sprendimą, o administracijos darbuotojai, beje, valstybės tarnautojai, leido sau neetiškai išsišaipyti iš bendruomenės narių, kurie už juos pačius atliko namų darbus. Tiesa, planuojamos progimnazijos mokinių skaičius buvo sumažintas iki 652 vietų.

Deja, Savivaldybės administracija nusprendė neorganizuoti viešo projekto konkurso, pasirinkdama projektavimo paslaugų pirkimo ekonominio naudingumo būdu procedūrą, kurios metu visi pasiūlymai ne tik vertinami, bet ir pristatomi tik uždarame komisijos posėdyje. Visuomenė šiuo atveju supažindinama tik su „konklavos išrinktuoju“ darbu, eliminuojant bet kokį platesnį jos dalyvavimą sprendimo priėmime.

Žolynų gatvės bendruomenė po keleto susitikimų su Savivaldybės administracijos vadovais gavo teisę deleguoti vieną bendruomenės narį dalyvauti viešo pirkimo konkurso komisijoje eksperto teisėmis. Bendruomenės valdybos posėdžio metu oficialiai atstovauti bendruomenę buvo deleguotas architektas, Žolynų gatvės gyventojas ir bendruomenės narys, Vaidotas Dapkevičius. Konkurso metu jo principingumo dėka buvo iškeltos projektinių
pasiūlymų atitikimo detaliajam planui ir tuo pačiu konkurso sąlygoms abejonės.

Iki šiol lieka neatsakytas klausimas – kodėl konkurso sąlygų nuostata laikytis detaliojo plano, bei konkurso metu pateikta išlyga (atsakymo konkurso dalyviams forma), kad galimas detalaus plano koregavimas tikslinant statinių vietą projekto sklypo plano dalies rengimo metu, virsta planavimo, o tuo pačiu ir viešumo reikalaujančia užstatymo tankumo ir intensyvumo didinimo procedūra. Procedūra, formaliam vienos alternatyvos įteisinimui.

Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2017 m. gegužės mėnesį pateikta šio pirkimo vertinimo išvada puikiai iliustruoja konkurso eigą ir rezultatą: „…atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, nurodytus šios vertinimo išvados II dalyje, imperatyvioms Įstatymo nuostatoms prieštaraujanti 2017-04- 06 Pirkimo sutartis Nr. J9-845, Tarnybos nuomone, turėtų būti nutraukta, ir, esant poreikiui, organizuojamas naujas viešasis pirkimas…”

Žolynų gatvės bendruomenė kartu su Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos tėvų tarybos pirmininku R. Juška, Šilojų gatvės seniūnaičiu A. Mockumi 2017-03- 03 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu informuoti, kur ir kaip bus galima susipažinti su pasirinkto mokyklos techninio projekto sprendiniais, t.y. kaip ir kur jie bus eksponuojami (el. erdvėje, Savivaldybės administracijos patalpose ir pan.). 2017-03- 30 gautas

atsakymas: „…Informacija apie viešą projektinių pasiūlymų pristatymą bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje…”. Praėjo daugiau nei pusė metų – mes vis dar laukiame…

Įdomu yra tai, kad 2017-08- 23 savivaldybės administracija įstatymo nustatyta tvarka savo interneto svetainėje paskelbė apie pradėtą mokyklos pastatui numatytos teritorijos detalaus plano korektūros procedūrą. Kadangi viešo pirkimo laimėtojo projektuojama mokykla numatytoje teritorijoje pagal galiojančio detaliojo planavimo dokumentuose nustatytus rėžimus netelpa, tai tapo reikalinga pakeisti detalaus plano rodiklius, taip, kad tokio dydžio statinys su jam reikalinga infrastruktūra tilptų.

Planavimo procedūra turbūt nebenagrinės alternatyvų šios vietos urbanistiniam sprendimui, nes alternatyva jau parinkta minėtame paslaugų pirkimo konkurse (detalaus plano korektūros iniciatorius – šį konkursą laimėjusi įmonė), kuriam pateikti darbai taip ir liko viešai nepristatyti.

Turbūt taip buvo siekiama išvengti platesnės diskusijos su Žolynų gatvės bendruomene. Diskusijos, kuri nors ir buvusi gana aktyvi, vis dėlto tapo pagrindu susitarimams, įtvirtintiems iki šiol galiojančiame teritorijos detaliajame plane.

Tokie veiksmai niekaip nesusišaukia nei su miesto administracijos propaguojama darnaus planavimo nuostata, nei su straipsnio pradžioje cituotomis

iškalbingomis frazėmis apie vietos bendruomenių įtraukimą į miesto planavimą.

Viešoje erdvėje yra teigiama, kad šios mokyklos projektavimas ir statyba miestui (tai yra mums visiems) kainuos apie 6 mln. eurų. Labai norėtumėme, kad miesto valdžia patikslintų šią sumą ir neklaidintų gyventojų, nes viešoje erdvėje taip pat skelbiama, kad dėl atsirasiančios mokyklos iš teritorijos yra būtina iškelti esančias požemines komunikacijas (geriamo vandens tiekimo ir kanalizacijos, ryšių kabelius, šilumos perdavimo tinklus ir t.t.), net užsiminta apie pėsčiųjų tiltą per upę Tauralaukio vaikų susisiekimui su būsima mokykla ir t.t.

Tad kiek gi kainuos mokesčių mokėtojams progimnazijos statyba Kretingos gatvėje? Kokia šios sumos dalimi prisidės būsimojo daugiabučių kvartalo prie upės statytojai, arba būsimieji jo gyventojai? Turint omenyje, kad visų šio būsimo kvartalo gyventojų reikmėms projektuojama ne tik mokykla, bet ir mokyklos kompleksą kirsiantis pagrindinis išvažiavimas į Kretingos gatvę. O toks sprendimas kelia visų būsimųjų mokinių saugumo klausimą, į kurį antžeminė mokyklos pastatus jungsianti galerija netaps vieninteliu tinkamu atsakymu.

Pabaigai norėtumėme Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vadovams priminti, kad vietos savivalda – tai miesto nuolatinių gyventojų bendruomenės, turinčios Konstitucijos joms suteiktą savivaldos teisę, savitvarką ir savaveiksmiškumą. Gi savivaldybės institucijos atsakingos už šios, savivaldos teisės įgyvendinimą, veikdamos savivaldybės bendruomenės interesais. Natūralu, kad tokius interesus ima formuluoti vietos bendruomenės,
kurių gerbūvį visų pirma paveikia bet kokie savivaldos institucijų priimti sprendimai ir iš to sekantys veiksmai bei rezultatai.

Mes, Žolynų gatvės bendruomenė, geriausio rezultato siekiame nuosekliai ir atvirai. Gi miesto valdžios veiksmus sunku apibūdinti, įžvelgti juose minėtų interesų derinimą ir įgyvendinimą. Tapkite pagaliau verti tikros savivaldos institucijos vardo ne tik viešųjų ryšių kuriamose antraštėse, bet ir savo miesto bendruomenių tarpe.

Žolynų gatvės bendruomenės valdyba