19 07
31

Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimui diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija

Naujeina

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, kvietė gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui. Renginių ciklo metu vyko keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija, skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais

Birželio 17 - 20 dienomis Marių, Baltijos, Danės ir Pajūrio rajonų grupių gyventojai rinkosi į susitikimus - diskusijas. Keturių susitikimų metu urbanistas S.Motieka kvietė susipažinti su bendrojo plano preliminariais sprendiniais ir trumpai apžvelgė kiekvienos rajonų grupės išskirtinį charakterį. Strateginio planavimo skyriaus vedėja I.Butenienė išsamiai pristatė savivaldybės vykdomus projektus, o urbanistikos skyriaus vedėja M.Černiūtė - Amšiejienė aptarė kiekvienai iš rajonų grupių gautus pasiūlymus bendrojo plano rengimo laikotarpiu.

Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai taip pat inicijavo diskusiją, kurios metu pasitelkus išmaniąją programėlę gyventojai uždavinėjo jiems aktualius klausimus ir teikė pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams. Apžvelgiant diskusijos rezultatus, pietinės miesto dalies gyventojams (Marių ir Baltijos rajonų grupėse) aktualiausi buvo III vandenvietės iškėlimo, Šilutės plento bei Baltijos prospekto infrastruktūros klausimai. Tuo tarpu centrinė ir šiaurinė miesto dalys (Danės ir Pajūrio rajonų grupės) daugiausia diskutavo geležinkelio iškėlimo, botanikos sodo likimo klausimais, kėlė jungčių su Klaipėdos rajonu problematiką. Visose rajonų grupėse išliko aktualus miesto ir uosto santykis - infrastruktūros, teritorijų plėtros ir konversijos klausimai.

Kiekviename iš vykusių susitikimų miestiečiai turėjo galimybę pristatyti jiems aktualius klausimus Klaipėdos bendrojo plano temomis. Šia galimybe pasinaudojo Tauralaukio gyventojai. Jie Idėjos miestui rubrikoje pristatė vaikų bei pėsčiųjų saugumo užtikrinimo Tauralaukio gatvės mikrorajone problemą. Daugiausia diskusijų kilo Pajūrio rajonų grupių pristatyme. Čia UAB “Skautas” atstovė Laima Kasmauskaitė apžvelgė bendrojo plano sprendinių įtaką vystant Girulių vietovę, o architektas Edmundas Benetis - uosto plėtros grėsmę Lietuvos pajūriui.

Konferencija

Klaipėdos bendrojo plano papildomo viešinimo renginių cikle baigiamasis akcentas  buvo Konferencija, vykusi Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje liepos 3 dieną. Dvi konferencijos sesijos skatino plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat supažindinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminariais sprendiniais ir apžvelgti įvykusius susitikimus su rajonų grupių gyventojais.

Susirinkusius svečius pasveikinus Klaipėdos miesto merui, konferenciją atidarė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento atstovai Marius Narmontas ir Donatas Baltrušaitis, virtualiai pristatę rengiamą Lietuvos bendrąjį planą ir jo reikšmę vakarų regionui.  Po to sekė Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorės Aušros Feser pranešimas, kuriuo ji apžvelgė Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Klaipėdos miesto sąlyčio taškus, ypač akcentuojant Smiltynės teritoriją. Klaipėdos rajono vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius pristatyme pasidalino Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos plėtros patirtimis. Pirmąją sesiją uždarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas Algimantas Kungys pristatė Klaipėdos uosto bendrojo plano sprendinius, kuriuos lydėjo aktyvių konferencijos dalyvių klausimai.

Antroje konferencijos sesijoje detaliau pažvelgta į Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimo procesą. Sesiją pradėjusi Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė supažindino su Klaipėdos bendrojo plano rengimo eiga, o bendrojo plano rengėjai urbanistas Saulius Motieka ir inžinierius Vidualdas Valeika pristatė rengiamo bendrojo plano preliminarius sprendinius pagal sprendinių temas - kraštovaizdis ir miesto želdynai, istorija, paveldas, miesto identitetas, socialinė aplinka ir miesto paslaugų centrai, gyvenamoji aplinka ir būstas, susisiekimas ir infrastruktūra, uostas, pramonė, verslas ir investicijos. Konferenciją užbaigė Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimo renginių koordinatoriaus, architekto Aurimo Baužio parengta susitikimų su rajonų grupių gyventojais apžvalga.

Išvados

Rajonų grupių susitikimuose dalyvavo virš šimto, o konferencijoje virš aštuoniasdešimt žmonių. Į susitikimus atvykę gyventojai diskutavo prie rengiamo bendrojo plano brėžinio, pristatyta kaip preliminariai numatoma atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, interaktyvios programėlės pagalba gyvai atsakyta virš 80 klausimų. Kiekvienas susitikimas buvo savitas, keltos būdingos ir rajonų grupės gyventojams svarbios problemos.

Marių rajonų grupės susitikimo metu daugiausia dėmesio  skirta infrastruktūros temoms. Iš jų aktualiausi - Šilutės plento tęsinio numatymo, III vandenvietės iškėlimo klausimai, Kretainio upelio apsaugos zonos apimtis.

Baltijos rajonų grupės susitikimo metu aktualiausia buvo uosto tema. Miestiečius domino krovininio transporto koridoriai į uostą. Taip pat Baltijos, Taikos prospektų ir Minijos gatvės rekonstrukcija, kuri buvo numatyta Taip pat Baltijos pr. sankryžų su Minijos g., Taikos pr. ir Šilutės pl. rekonstrukcija, kuri buvo numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktame Dalykinių sąlygų sąvade.

Nors šie klausimai neįeina į bendrojo plano apimtį, Danės rajonų grupės susitikimo metu gyventojus labiausiai domino gatvių tvarkymo, apsaugos priemonių nuo triukšmo įrengimo klausimai. Susitikime dalyvavę žaliųjų atstovai kėlė medžių kirtimo ir dėl to kylančias užterštumo ir triukšmo problemas. Taip pat buvo svarbios infrastruktūros  ir kraštovaizdžio temos. Daugiausia dėmesio skirta geležinkelių kelyno, esančio miesto centre, likimui. Jungčių su Klaipėdos rajonu numatymui, klausta dėl Klaipėdos universiteto botanikos sodo likimo.

Paskutiniame, Pajūrio rajonų grupės susitikime, gyventojai vėl aktyviausiai uždavinėjo klausimus, susijusius su uosto plėtra. Be uosto aktualijų, susirinkę miestiečiai domėjosi ir Smiltynės teritorijos, skulptūrų parko, planuojamo Bastionų tilto ateitimi.

Diskusijose dalyvių įvardintos aktualiausios problemos, tai miesto ir uosto santykis, infrastruktūros plėtra, triukšmo ir taršos mažinimo bei apželdinimo ir medžių išsaugojimo temos. Taip pat didelė dalis klausimų buvo skirti konkrečioms problemoms, dažniausiai sprendžiamoms ne bendrojo plano rengimo, bet detaliųjų planų ir techninių projektų apimtyje. Pasirinkta diskusijų platforma ir papildomas rengiamo bendrojo plano viešinimo renginių ciklas bendrojo plano rengėjams padėjo įsigilinti į opiausias gyventojų problemas, o miestiečiams išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus ir aktyviai dalyvauti savo aplinkos kūrimo procese. Inicijuotas dialogas su visuomene svarbus būtent šiuo rengimo etapu, kuomet nepatvirtinti sprendiniai gali būti koreguojami atsižvelgiant į miestiečių lūkesčius.

Renginių ciklo apžvalga https://issuu.com/laskao/docs/bp_viesinimas_leidinys


 Nuotraukų galerija: Klaipėdos bendrojo plano viešinimo renginių ciklas