21 12
09

Nuomonė dėl dengto futbolo maniežo Klaipėdoje

Naujeina

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2021-11-25 d. apsisprendė: „netaikyti Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų planuojant ir projektuojant dengtą futbolo maniežą, kaip Klaipėdos miestui svarbų socialinį objektą, Klaipėdos Pempininkų mikrorajone“ (toliau – Sprendimas).

Viešai skelbiamuose, savivaldybės institucijų parengtuose sprendimo rengimo dokumentuose (aiškinamajame rašte, priemonių (projektų) detalizavime, darbo grupės dėl dengto futbolo maniežo posėdžio protokole) matyti klaida, vertinant, kad architektūrinio konkurso organizavimui reikalingi papildomi vieneri metai.

Vienerių metų terminas, kaip skelbiama, jau yra numatytas detaliojo plano keitimo procedūroms ir Architektūrinis konkursas galėtų būti rengiamas lygiagrečiai, tuo pat metu. Tuo tarpu Techniniam projektui būtina užduotis, neprieštaraujanti teritorijų planavimo dokumentui, taigi Techninis projektas negali būti pradėtas rengti anksčiau, nei bus tinkamai pakoreguotas ir patvirtintas detaliojo plano keitimas. Statybos techninis reglamente „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (privalomas ir viešojo administravimo subjektams) nurodoma:  „Projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais“. Taigi. konkursui papildomų metų nereikėtų.

Bandymai pradėti projektavimą anksčiau, nei leidžia teisės aktai, skubinti procesą, jį iškraipant, yra ir neteisėti, ir tiesiogiai vedantys prie projektų kokybės bloginimo. Sprendimo  rengėjams buvo žinoma, kad būsimo objekto šeimininkai, futbolo bendruomenės, sutinka, kad dengto futbolo maniežo statyba užtruktų ilgiau, bet būtų kokybiška. Projektų kokybės trūkumas – dažniausiai girdima projektų įgyvendinimo, statybos darbų pabrangimo priežastis, todėl savivaldybės institucijų siekis skubinti ir šio projekto rengimą, atrodo nepateisinamas.

Planuojamas 1500 vietų, tarptautinių renginių žiūrovams tarnausiantis statinys būtų reikšmingų gabaritų (stadiono dydžio), iki 25 m. aukščio, prie Baltijos prospekto, kuris savo ruožtu yra svarbi ir miestą ir šalį pristatanti, iš tarptautinės perkėlos vedanti arterija, todėl šis statinys yra svarbus ir Klaipėdos miestui ir šaliai. Statyba numatyta svarbiame, Klaipėdos miesto miegamuosius mikrorajonus jungiančiame želdyne, tokiam statiniui reglamentuota gyvavimo trukmė - nuo 50, iki 100 metų, todėl jo poveikis visokiems įvaizdžiams ir gyvenimo kokybei bus ypač reikšmingas ir ilgalaikis.

Architektūros įstatymu visuomenėje sutarta ir jai garantuota architektūrinių konkursų rengimo tvarka užtikrina procedūrų skaidrumą ir pasirenkamų sprendimų viešumą, t. y. savalaikį pristatymą visuomenei. Bandymai išvengti architektūrinio konkurso, rodo pastangas vengti viešumo ir vertinimo komisijų bei vertinimo kriterijų skaidrumo. Tokie proceso organizavimo būdai yra ir bus vertinami nepalankiai tiek profesionalų tarpe, tiek visuomenėje, o tokio darbo rezultatai nebus verti pasididžiavimo.

Savivaldybės institucijos turi visas galimybes naudotis projektavimo profesionalus vienijančios organizacijos – Lietuvos architektų sąjungos pagalba, prieš pasirenkant planuojamų objektų projektavimo būdą, kad labai svarbus pasirengimo ir užduočių formavimo darbas būtų kokybiškesnis, o rezultatai būtų vertinami palankiau. Bet taip kol kas nevyksta.

Architektas Mantas Daukšys.

Šis tekstas yra tik autoriaus nuomonė ir neatspindi nei jokios organizacijos, nei tinklapio valdytojo, kur jis skelbiamas,  nuomonės.

Oro grupės nuotr.