16 11
08

TAS II Regiono susitikimas

Naujeina

2016 m. lapkričio 4 d. Salonikuose vyko Tarptautinės architektų sąjungos (TAS) II Regiono pirmininkų susitikimas. Jame dalyvavo LAS atstovai: Baltijos architektų sąjungų asociacijos (BAUA) pirmininkė Rūta Leitanaitė ir Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Marius Šaliamoras.
II regioną Tarptautinėje architektų sąjungoje sudaro šias šalis atstovaujančios organizacijos: Azerbaidžanas, Baltarusija, Libanas, Graikija, Turkija, Ukraina, Rumunija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija (kartu, kaip BAUA) ir kt. (pilnas II TAS Regiono šalių sąrašas).
Susitikimo tikslas – pasidalinti žiniomis apie II Regiono valdybos darbo rezultatus, kiekvienos organizacijos-narės veiklą bei padiskutuoti svarbiausiais klausimais. Kaip vienas iš aktualiausių klausimų paminėta TAS struktūros ir veiklos reorganizavimo 2017 metais planas, siekiant didesnio organizacijos efektyvumo, matomumo bei įtakos pasaulyje.
Serban Tiganas (Rumunija), pasakojęs apie neseniai vykusį I Regiono susitikimą Venecijoje paminėjo, jog svarstyti 5 galimi TAS struktūros keitimo variantai: nieko nekeisti; padaryti nedidelius pakeitimus, leidžiant kai kurioms šalims pereiti į kitus regionus; sukurti daugiau regionų; sukurti mažiau regionų (pagal kontinentus); atsisakyti TAS struktūrizavimo pagal regionus ir grupuoti šalis pagal kitus aspektus.
I Regiono susitikime dalyvavę TAS pirmininkas, generalinis sekretorius ir vyr. finansininkas taip pat pristatė organizacijos finansinės situacijos pagerinimo planus. Neseniai pertvarkius administraciją, sumažinus aparatą, finansinės problemos turėtų būti išspręstos.  Vyr. finansininkas F. Llisteri pasiūlė padidinti UIA matomumą visuomenėje per pasaulinius kongresus, organizuojant juos kas du metus. Kongresai būtų Venecijos bienalės alternatyva. Taip pat TAS kreipėsi į UNESCO su idėja – pasaulio architektūros sostinės metinio titulo suteikimą miestui, kuriame vyks kongresas. Toks efektas turėtų būti didesnis, nei 10 dienų asamblėjos, nes vyktų metiniai architektūriniai renginiai (analogas -  Europos kultūros sostinė).
Deja, II Regiono susitikime TAS centrinės administracijos vadovai nedalyvavo, todėl TAS reorganizacijos planai nebuvo pristatyti „iš pirmų lūpų“.
BAUA atstovai apie TAS reorganizaciją išreiškė nuomonę, kuri buvo išdėstyta ir rugpjūtį TAS siųstame laiške (kol kas į jį atsakymo TAS nepateikė).
II Regiono valdybos (ją sudaro Rumunijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos, Graikijos atstovai) narys iš Graikijos paminėjo I ir II Regionų bendradarbiavimo laukus: tai, anot jo, yra kultūra, klimato kaita bei skaidrus architektų įsidarbinimas (projekto užsakymo gavimo ir jo įgyvendinimo stadijose).
TAS viceprezidentė Deniz Incedayi (Turkija) pastebėjo, jog II Regionas išskiskiria globaliame kontekste įtempta ekonomine ir politine situacija, kurioje sunku puoselėti architektūros ir architektūrinės edukacijos kokybę. Anot jos, Turkijoje architektų profesinės veiklos reguliavimo srityje vyrauja chaosas – Architektų rūmai bus kontroliuojami valstybinės komisijos, sudarytos Aplinkos ministerijos, universitetuose nevyksta paskaitos, šalį užplūdę imigrantai architektai nori gauti leidimus darbui, tačiau nepateikia jų išsilavinimą, kvalifikaciją pateikiančių dokumentų.
D. Incedayi paminėjo Viduržemio regiono arhcitektūros apdovanojimų studentams programą, taip pat UNESCO konferenciją apie išmanų metropolį, kuri vyko Stambule.
Jerzy Grochulsky (Lenkija), atstovaujantis II regioną TAS Konkursų komisijoje paminėjo aktualiausius šios komisijos darbus. Tai - architektūrinių konkursų nuostatų koregavimas, atsižvelgiant į besikeičiančias globalias tendencijas (rengiami šablonai tarptautiniams architektūros ir urbanistiniams konkursams + rekomendacijos tokių konkursų organizavimui) ir nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, kuriuose dalyvautų TAS, organizavimo rekomendacijos.
Susitikime šalių atstovai pristatė lokalias aktualijas ir įvykius. BAUA pristatė vykusį architektūros absolventų parodą-konkursą, taip pat planus dalyvauti TAS kongrese Seule 2017 m.: metų pradžioje bus skelbiamas konkursas BAUA paviljono idėjai išrinkti, o projektas turės būti įgyvendintas 2017 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.
Slovakijos atstovai pristatė jauniems architektams, studentams skirtą tarptautinį konkursą-platformą „Inspireli ".
Ukrainos atstovai aktualiausiomis įvardino problemas edukacijos srityje: šiuo metu Ukrainoje į architektūros magistro programos studijas gali stoti bet kokias technines bakalauro studijas baigęs asmuo. Be to, magistro studijose neprivalomas nei paskaitų lankymas, nei susitikimai su dėstytojais.

J. Grochulsky (Lenkija) paminėjo, jog Lenkijoje architektūros kokybei taip pat gresia nuosmukis, nes dabartinė valdžia inicijuoja įvairius teisės aktų pakeitimus, kurie parengti neprofesionaliai (pvz., Statybos įstatyme norima įteisinti reglamentą, kad aplink bet kurį naujai statomą namą turėtų būti neužstatyta teritorija spinduliu, lygiu trims planuojamo pastato aukščiams).