12 02
28

KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“ KONKURSAS

PDFProtokolas        Darbai       

Neringos savivaldybės administracija (perkančioji organizacija) ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius vykdo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atvirą supaprastintą projekto konkursą

Projekto konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų atrinkti geriausią architektūrinę koncepciją atspindinčią objekto integraciją į miesto centrinės dalies audinį, tinkamą mastelio parinkimą, modernios ir šiuolaikiškos architektūros tūrinį-erdvinį, planinį sprendimą išlaikantį organišką ryšį su urbanistine aplinka ir gamtinių elementų visuma, kurios pagrindu bus rengiamas žemės sklypo Taikos g..4, Neringoje detalusis planas ir Nidos kultūros ir informacijos centro Taikos g.4, Neringoje rekonstravimo techninis projektas.

Konkursui pateikti darbai nuo pirmadienio, vasario 27-osios,  eksponuojami Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre (Taikos g. 4, Neringa). Ekspozicija veiks darbo dienomis nuo 8 iki 18 val., šeštadieniais – 10-13 val.

Viešas darbų aptarimas ir pirmasis vertinimo Komisijos posėdis vyks 2012 m. kovo 9 d. nuo  14.00 val. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre (Taikos g. 4, Neringa).

Apie antrąjį Komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiamos pakuotės su devizų šifrais, informuosime atskirai.

Konkurso vertinimo komisija:

1. Antanas Vinkus, Neringos miesto savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;
2. Narūnas Lendraitis, Neringos miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas;
3. Ramūnas Bartkus, Neringos miesto savivaldybės architektūros skyriaus vedėjas, architektas;
4. Nijolė Piekienė, KNNPD kraštotvarkos skyriaus vedėja;
5. Marius Valančius, Nidos kultūros ir informacijos centro „Agila“ specialistas;
6. Tadas Balčiūnas, architektas;
7. Vigilija Paulionienė, architektė;
8. Margarita Ramanauskienė, architektė;
9. Donaldas Trainauskas, architektas;

2012 m. kovo 9d. uždarame posėdyje Vertinimo komisija NUTARĖ:

1. Vadovaujantis konkurso sąlygų 5.3., 5.19 ir 17.1.2. punktais vertinimo komisija nusprendžia atmesti projektų pasiūlymus pateiktus pažeidžiant anonimiškumą:

  1. 000321 – Linas Tuleikis; Balsuota: už - 8, prieš- 0, susilaikė - 1;
  2. 137955- RJazukevičiūtė; Balsuota: už - 9, prieš- 0, susilaikė - 0;
  3. 424242- Eimantas Miltenis; Balsuota: už - 9, prieš- 0, susilaikė - 0;
  4. 713359 – Ilginytė; Balsuota: už – 6 ,prieš- 1, susilaikė – 2.

 

KONKURSUI PATEIKTI DARBAI

2012m. kovo 21 d. 10:00 Val. Neringos miesto savivaldybės posėdžių salėje, Taikos g. 2, Neringa (I aukštas) vyks Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos  atviro supaprastinto projekto konkurso  Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiamos pakuotės su devizų šifrais bei tiekėjų projektų pasiūlymuose pateiktų  kvalifikacijos reikalavimų atitikimo projekto konkurso sąlygoms patikrinimas.

VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS 2012-03-09
SVARSTYTA: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atviro supaprastinto projekto konkursui pateiktų pasiūlymų įvertinimas, projektų eilės sudarymas.
Protokolo Nr.2 išrašas

VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS 2012-03-21

Svarstyta:
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atviro supaprastinto projekto konkursui pateiktų pasiūlymų pakuočių su devizų šifrais atplėšimas ir projektų eilės su devizų šifrais paskelbimas.

Protokolo Nr. 3 išrašas

Svarstyta:
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atviro supaprastinto projekto konkurso dalyvių kvalifikacijos patikrinimas.
Protokolo Nr. 4 išrašas

  1. Galutinė projektų eilės bus sudaryta 2012 m. kovo 30 d. 11 val. Komisijos posėdyje įvertinus dalyvių pateiktus papildomus arba patikslintus kvalifikacijos duomenis.

VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS 2012-03-30

Svarstyta:
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atviro supaprastinto projekto konkurso dalyvių pateiktų papildomų ar patikslintų kvalifikacinių duomenų įvertinimas ir galutinės projektų eilės sudarymas.

VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS 2012-04-18

Svarstyta:
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės koncepcijos atviro supaprastinto projekto konkurso laimėtojų paskelbimas.


 

Projekto medžiaga

Dalios Grikšaitės nuotraukos.
419749
093121
477364
010000
222147
030906
224508
011880
201202
123123
770000
111523
259875
019690
999999
799835
113311
280816
121212
793397
078797
002830
952234
442453
000321
Komisijos sprendimu projekto pasiūlymas atmestas dėl  anonimiškumo pažeidimo.

 

713359
Komisijos sprendimu projekto pasiūlymas atmestas dėl  anonimiškumo pažeidimo.
137955
Komisijos sprendimu projekto pasiūlymas atmestas dėl  anonimiškumo pažeidimo.
424242
Komisijos sprendimu projekto pasiūlymas atmestas dėl  anonimiškumo pažeidimo.